Disclaimer

Uw privacy bij Declaree

Disclaimer

Declaree besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

Aansprakelijkheid

Declaree is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Declaree of door U aan Declaree middels een website van Declaree of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Declaree geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Declaree via deze website. Declaree aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Declaree garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Meer weten over onze voorwaarden? Neem contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.

Vragen over onze aansprakelijkheid?

Neem voor meer informatie over onze voorwaarden contact met ons op:

E-mail: legal@declaree.com
Contactpersoon: Gert Bos
Telefoonnummer: +31(0)10 840 3784