Business rules

Configureer en implementeer uw CAO-regels en andere bedrijfsmatige regels omtrent declaraties op simpele wijze met de Business Rules module. Dankzij de flexibele Domain Specific Language (DSL) van Declaree kunnen alle mogelijke situaties worden beoordeeld. Mag een medewerker bijvoorbeeld niet meer dan 40 euro per maand declareren voor taxi vervoer? Of mag een medewerker nooit een OV-abonnement én kilometervergoeding op dezelfde dag declareren? Of is er een maximum uitgave voor zakenlunches? Dankzij de krachtige rule-engine van Declaree worden regels afgedwongen en voorkomt u nare situaties en discussies achteraf.

Standaard CAO-regels

Omdat veel situaties vergelijkbaar zijn in de afhandeling door de rule-engine van Declaree, heeft u standaard de beschikking over enkele voorgeconfigureerde regels die u met een druk op de knop kunt activeren. Ook kunt u zelf aangeven of deze business rules voor alle gebruikers gelden of alleen voor specifieke groepen of afdelingen.

Feedback

Zodra een declaratie wordt afgekeurd door een gevalideerde business rule wordt de medewerker daar direct in de mobiele app van op de hoogte gesteld. De declaratie verandert van status en krijgt als feedback de omschrijving mee van de business rule die door de declaratie geschonden werd. Op deze manier weet een medewerker altijd precies waarom een declaratie is afgekeurd.

Maatwerk oplossingen

Uiteraard zijn er specifieke gevallen denkbaar waar Declaree geen standaard regels voor heeft. In die gevallen biedt onze Domain Specific Language (DSL) uitkomst voor de meest uiteenlopende situaties. Wilt u uw eigen regels laten implementeren, neem dan contact met ons op!