Krachtige software voor declaraties

Mobiele apps

Met de Declaree app kunnen medewerkers hun declaraties digitaal indienen bij hun leidinggevende. Ook kunnen ze hiermee de status van hun rapporten volgen.

Online webapplicatie

Gebruik de webapplicatie om onkostenrapporten te controleren en goed te keuren. Beheer instellingen,  gebruikers en koppelingen en stel workflows in.

Koppeling boekhouding

Stel een koppeling in met salaris- en/of boekhoudpakket en boek automatisch de declaraties door op de juiste crediteuren, kostenplaatsen en grootboeknummers.

Direct kosten opvoeren

Medewerkers kunnen direct onderweg hun kosten opvoeren en de originele bon weggooien. Kosten worden lokaal opgeslagen en gesynchroniseerd zodra er verbinding is. Zodra een declaratie wordt af- of goedgekeurd verandert de status van de declaratie in de app. Zo weten uw medewerkers precies wat de status van de declaraties zijn en of ze al verwerkt zijn in de boekhouding.

Medewerkers declareren onderweg

Met de mobiele Declaree app kunnen medewerkers waar ze ook zijn meteen hun uitgaven declareren. Voeg bonnen, kilometers of vergoedingen toe via de applicatie en plaats deze meteen in een rapport en op de juiste categorieën en projecten.

De administratie controleert & exporteert

Na goedkeuring van de leidinggevende of manager wordt het rapport doorgestuurd naar de administratie. Deze voert de laatste controle uit en kan de declaratierapporten vervolgens met één klik exporteren naar de boekhouding, salaris- of ERP-pakket.

Projecten en categorieën.

Begrijpelijke categorieën en koppeling met de back-office zorgen ervoor dat de medewerkers al direct hun kosten op de juiste manier rubriceren.

Door vooraf grootboekrekeningen, looncomponenten en/of WKR rubricering vast te leggen, blijft het voor uw medewerkers begrijpbaar en kunnen kosten toch eenvoudig geboekt worden.

Zeer complete ritregistratie

Eenvoudig kilometers declareren met behulp van de kaart tegen vooraf ingestelde kilometervergoeding.

Zoals iedere declaratie kunnen ook gereden kilometers eenvoudig gecategoriseerd worden of aan een project worden toegekend.

Rapporten in de de Declaree webapplicatie

Overzicht in alle uitgaven

In een handomdraai inzicht in uw uitgaven dankzij handige grafieken. Gebruik combinaties van zoekopdrachten en groepeer-functies om de meest gedeclareerde kostensoorten, top 10 declaranten of declaratiegedrag ten overstaande van vorige boekjaar inzichtelijk te maken.

Zowel voor leidinggevenden van teams, administrateurs als individuele medewerkers een onmisbare functie om snel inzicht te krijgen op gemaakte uitgaven.

... en nog veel meer handige functies

  • Single Sign-On mogelijkheden
  • Instelbare export formaten
  • Eigen koerstabellen
  • Heldere audit trails
  • Eenvoudige BTW registratie
  • Voldoet aan fiscale bewaarplicht